Uitbouwen/Klimaatadadaptatie/geluidsoverlast Omgevingsplan

Het is gelukt: dit advies van Anneke is afgelopen dinsdag 21 maart in grote meerderheid aangenomen in de stadsdeelcommissie West! Met o.a. de oproep voor een maximaal percentage verstening per tuin, een algemene vergunningsplicht voor aan- en uitbouwen en eenduidige regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit is weer een grote stap voorwaarts voor de niet langer uit te stellen ambities voor een groene & biodiverse stad, de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Geen tijd te verliezen wat ons betreft!

Column van Thamar Zijlstra over onze wormenmotie

‘GroenLinksers kijken graag omhoog: vogels, bomen, bijen. We worden er blij van. Maar dit leven boven de grond bestaat bij de gratie van het leven onder de grond. Wortels van planten en bomen worden gevoed door een rijk bodemleven. Een theelepel bodem bevat meer organismen dan mensen op aarde. Er valt nog veel te ontdekken over de bodem en daarom heeft de fractie van GroenLinks de wormenmotie ingediend.’ Ons steunfractielid Thamar schreef er deze column over.

Goed nieuws: darkstore sluit op Van Limburg Stirumplein 

Op 8 april sluit de darkstore op het Van Limburg Stirumplein: eindelijk een eind aan alle overlast voor de buurt! Na een klachtenregen van omwonenden, inspanningen van o.a. onze SDC’er Carlo van Munster en raadslid Elisabeth Ijmker en meerdere dwangsommen sluit het filiaal eindelijk (en verhuist naar het Van Slingelandtplein). Darkstores horen niet thuis in woonwijken! Flitsbezorging kan -naast overlast- ook veroorzaken dat lokale ondernemers in de verdrukking geraken, zo betogen raadsleden Elisabeth Ijmker en Nienke van Renssen in dit artikel in Het Parool.

Schriftelijke vragen

In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de reacties op schriftelijke vragen die door onze fractie zijn gesteld. We hebben antwoord gekregen op onze schriftelijke vragen over:

1) Omgevingsplan voorontwerpwijziging

2) Bekendmaking kap 79 bomen

3) Gevolgen uitspraak Raad van State over JP Heijestraat (hotel)

Column dagelijks bestuurder Fenna Ulichki

Elke maand verschijnt er een column van Fenna op de website van De Westkrant. Op de valreep van het afgelopen jaar schreef ze over de kracht van lezen: ‘[Het Project] Schrijven naar de Toekomst leidde naast de briefwisselingen ook tot ontmoetingen tussen buurtbewoners. Mensen die daarmee meer inzicht kregen in elkaars leven.’ De hele column lees je hier.

Column van Anneke Veenhoff over bomenkap
Donderdag 16 maart was er een protest tegen de kap van een grote Italiaanse Populier op het Van Beuningenplein. Bewoners waren onaangenaam toen grote machines op het plein arriveerden. omdat zij in de veronderstelling waren dat de boom juist niet gekapt hoefde te worden. Fractievoorzitter Anneke Veenhoff schreef naar aanleiding hiervan de column Bomen in de stad werken hard voor ons.

Wil je meer lezen over wat de SDC allemaal doet, alle adviezen, schriftelijke vragen en moties bekijken, de vergaderingen van de stadsdeelcommissie (live of terug) kijken en de agenda voor de vergaderingen bekijken? Dit vind je allemaal op west.notubiz.nl. Of heb je een idee voor West of loop je juist ergens tegen aan in het stadsdeel? We horen graag van je: amsterdamwest@groenlinks.nl