GroenLinks Amsterdam West vindt het belangrijk om aandacht houden voor het welzijn van LHBT-bewoners. Met de politie wordt nauw samengewerkt om geweld en pesterijen gericht te voorkomen, te beëindigen en aangifte te stimuleren.

Stadsdeel West zet terecht al flink in op verbetering van veiligheid en het bestrijden van pesterijen in de buurt. GroenLinks wil dat discriminatie van en geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, transseksuelen actief wordt bestreden door een preventief voorlichtingsoffensief in basis- en middelbaar onderwijs en in het jeugdwerk. Met de politie wordt nauw samengewerkt om geweld en pesterijen gericht te voorkomen, te beëindigen en aangifte te stimuleren.

GroenLinks vindt dat LHBT-emancipatie niet alleen maar gerelateerd is aan veiligheid. De ondersteuning van homo’s, lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders in stadsdeel West verdient blijvende aandacht. Allochtone homoseksuele jongeren, bijvoorbeeld, staan nog altijd voor grote uitdagingen. Als organisaties die jongeren daarbij kunnen helpen, dan verdienen ook zij onze steun. Dat geldt ook voor specifieke problemen waar roze ouderen tegenaan lopen.

Dankzij GroenLinks:

  • Wordt discriminatie van en geweld tegen homo’s en transseksuelen actief bestreden door een preventief voorlichtingsoffensief in basis- en middelbaar onderwijs en in het jeugdwerk.
  • Wordt nauw met de politie samengewerkt om geweld en pesterijen gericht te voorkomen, te beëindigen en aangifte te stimuleren.
  • Initiatief voor de bouw van een woongemeenschap voor Roze ouderen in de Staatsliedenbuurt.

In 2018:

  • Is het anti-pestbeleid versterkt. Ook worden de eisen voor toelating tot deze ‘treiteraanpak’ versoepeld, zodat die vaker kan worden ingezet om het treiteren van jonge LHBT’s tegen te gaan.
  • Blijft welzijn en doelgroepgerichte ondersteuning voor LHBT's in de knel, een aandachtspunt.