GroenLinks is een voorstander van de centrale aanmelding die schoolbesturen in West zelf hebben opgezet. Hiermee is de plaatsing van kinderen op scholen eerlijker geworden. GroenLinks is voor ondersteuning van ouderinitiatieven, waardoor meer kinderen naar een school in de eigen buurt gaan..

GroenLinks is een voorstander van buurtscholen: scholen die geworteld zijn in de buurt. Wanneer kinderen naar de buurtschool gaan, worden basisscholen ook daadwerkelijk ontmoetingsplekken van en voor de buurt. Amsterdam is een diverse stad, rijk aan culturen. Scholen zijn de uitgelezen plek om kinderen samen te laten opgroeien en te leren om te gaan met die diversiteit. 

Steeds meer scholen zijn brede scholen, waar zowel onderwijs als buitenschoolse opvang wordt aangeboden. GroenLinks juicht die ontwikkeling toe en pleit voor een volgende stap: basisscholen worden plekken waar kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten samengaan. 

GroenLinks:

  • Amsterdam moet initiatieven van ouders en scholen ondersteunen die zijn gericht op meer kinderen naar een school in de eigen buurt laten gaan.
  • Ondersteunt elke brede school, die zich inspant om een doorgaande lijn in het binnen- en buitenschools aanbod tot stand te brengen. 
  • Steunt het plan om voor heel Amsterdam een standaard aanmeldprocedure in te voeren voor de basisschool.