Amsterdam West is een populair stadsdeel geworden om te wonen. Die populariteit vraagt om meer woningen, maar door de economische crisis wordt nog maar weinig gebouwd. Groenlinks waakt ervoor dat grote delen van het stadsdeel voor velen straks niet meer betaalbaar is. We willen geen witte wijken binnen de ring en zwarte daarbuiten. GroenLinks staat voor een ongedeelde stad, waar voor iedereen in elke wijk plek is: jong en oud, arm en rijk, zwart en wit.

De schaarse plaatsen in West waar nog ruimte is voor nieuwbouw worden bijzonder duurzaam ingevuld. In de Houthavens groeit een klimaatneutrale diverse woonbuurt met veel autovrije straten. Een andere grote ontwikkeling wordt het Food Center-terrein ten zuiden van de grote Markthal. Dit wordt de duurzaamste wijk van Nederland: autovrij, klimaatpositief, divers en groen. En zoveel mogelijk samen met bewoners ontwikkeld, want plannen die samen met de buurt zijn ontwikkeld door een groter draagvlak duurzamer zijn.