Voorheen als ik het over de stadsdeelcommissie had, keken mijn collega’s, vrienden en familie mij altijd verward aan en zeiden dan “Ohja, dat gemeente dingetje”. Inmiddels iets meer een jaar verder, kijken ze mij niet langer verward aan, maar duidelijker dat ik er wekelijks mee bezig ben is het niet geworden.

Sinds vorig jaar maart met de gemeenteraadsverkiezingen zijn Anneke, Carlo, Iris en ik verkozen als vertegenwoordigers voor GroenLinks in de stadsdeelcommissie in West. Als volksvertegenwoordiger in de stadsdeelcommissie heb je de taak om het stadsdeelbestuur te adviseren over de opgaven van nu en de toekomst van het stadsdeel. Dit kan in de vorm van vragen, moties en adviezen zijn en kan gaan over opgaves zoals in de openbare ruimte, groen en afvalmaar ook over het sociaal domein. Ik ben inmiddels iets meer dan een jaar verder. Veel geleerd en ook zeker veel gezien. Gelukkig komt het zomerreces eraan, dit geeft mooi tijd om hierover te reflecteren. Het lijkt mij leuk om jullie mee te nemen in mijn reflectie van het afgelopen jaar als stadsdeelcommissielid.

Na de verkiezingen zijn wij direct aan de slag gegaan. Ik werd op het begin veelal geconfronteerd met de vragen: “Hoe sta ik in het onderwerp? Wat doen we al binnen het stadsdeel? Hoe lopen de huidige processen en hoe komen bepaalde opgaves tot stand?”. Dit betekende ook veel op pad met/naar organisaties/bewoners, technische sessies, expertmeeting, vragen stellen en veel lezen. Wat begon als onderdeel van mijn werk voor het stadsdeel voelde al snel als iets wat ik graag beoefen. Zo heb ik met verschillende betrokken ambtenaren en bewoners een wandeling door de buurt gedaan om door hun ogen het stadsdeel te zien en kennis te maken met lokale initiatieven en sleutelfiguren. Hoewel ik al bijna 10 jaar woon in West, leer ik nog steeds veel over het stadsdeel en de mensen die ons stadsdeel zo fijn maken.

Of er vaak onenigheid is binnen de commissie? Vaker zijn we het met elkaar eens dan oneens, of dan worden adviezen na een goed debat aangescherpt. Tuurlijk zijn er debatten geweest waarbij we elkaar in de commissie niet konden vinden. Het mooie hieraan vind ik dat we altijd hard op de inhoud zijn, maar zacht op de relatie. Uiteindelijk is iedereen in de commissie er om West beter te maken voor iedereen. Kijktip: de vergaderingen zijn live te volgen of later terug te kijken online. Alhoewel, ze zijn wel héél lang, dus wees gewaarschuwd!

In de afgelopen periode heb ik als commissielid op verschillende portefeuilles GroenLinks vertegenwoordigd. Hierin stond mijn doel inclusie en gelijkheid in West centraal, of het nou ging over LHBTIQ+ bewoners, bewoners in de Kolenkit, veiligheid, of jongeren in West. De laatste tijd heb ik mij met name hard gemaakt voor jongeren, zij zijn in mijn perceptie een groep die nog te vaak vergeten wordt bij beleidsvorming. Ik heb bijvoorbeeld extra aandacht gevraagd voor in de nieuwe Bestuursopdracht Armoede in West en bij het plan van aanpak om eenzaamheid te bestrijden. Iris en ik hebben hierin adviezen opgenomen voor de klankbordgroepen waarin jongeren meegenomen moeten worden, maar ook aandacht gevraagd voor buiten beeld NEET-jongeren. Deze jongeren zijn niet in opleiding of werkzaam en worden NEET (Neither Employed, Nor in Education or Training) genoemd. Ze blijven vaak buitenbeeld omdat ze niet bekend zijn bij de gemeentelijke instanties zoals het jongerenservicepunt of het bijstandsloket, het enige dat we weten is dat ze in het basisregister van de gemeente staan. Hierdoor zijn ze extra kwetsbaar voor armoede en negatieve invloeden.

Ik wil nog afsluiten met wat ik vaak hoor als ik het met mensen heb over de stadsdeelcommissie: dat politiek te ver van ze af staat, of ze geen idee hebben van wat er wordt bepaald en door wie. Herkenbaar: ik vond en vind ook niet altijd even duidelijk waar en wanneer keuzes gemaakt worden. Dit heeft daarom onze continue aandacht als stadsdeelcommissie en ook die van het stadsdeelbestuur. Bij deze dan ook een handreiking naar de bewoners in West, klop bij mij en mijn fractiegenoten aan als er zaken zijn die spelen in je omgeving en waar je hulp bij nodig hebt. Ik en mijn fractiegenoten zijn altijd in voor een kop koffie, of te vinden op onze borrels!