Betere zichtbaarheid van kunst in het openbare leven houdt bewoners en bezoekers betrokken bij kunst en inspireert de stad. Daarom is GroenLinks een groot voorstander van kunst in de openbare ruimte.

Kunst in de openbare ruimte verrast, daagt uit, zet aan het denken, maakt aan het lachen, brengt je in gesprek met mede-Amsterdammers, versterkt sociale cohesie en brengt economische impulse en meer veiligheidsgevoel. Daarom vindt GroenLinks kunst van onschatbare waarde, juist ook in de openbare ruimte waar het laagdrempelig en toegankelijk is voor elke Amsterdammer.

Dankzij GroenLinks:

  • Is er jaarlijks minimaal 1 kunstwerk in de openbare ruimte bij gekomen.
  • Is er een voorstel aangenomen om monumentale ornamenten te inventariseren en zo nodig te restaureren.
  • Zijn er kunst- en cultuurroutes in Amsterdam West gekomen.

In 2018:

  • Zijn er 4 nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte bij gekomen.
  • Gaat het stadsdeel zorgvuldig om met het cultureel erfgoed in de openbare ruimte, waaronder de Amsterdamse School in Amsterdam West.