Talentontwikkeling betekent voor GroenLinks dat kinderen, jongeren en volwassenen mensen hun talenten leren kennen, daarmee aan de slag kunnen gaan en uiteindelijk die talenten kunnen  inzetten op school of in hun werk. 

Voor kinderen en jongeren kunnen deze talenten verder reiken dan de bekende schoolvakken. Daarom zet GroenLinks in op meer aandacht voor talentontwikkeling rond scholen, bijvoorbeeld in de Brede School.

GroenLinks wil investeren in jongerenwerk, zodat jongeren in hun vrije tijd kunnen werken aan hun talenten. Met talentenbeurzen kan het stadsdeel bijdragen aan het bij elkaar brengen van getalenteerde jongeren of volwassenen aan de juiste stageplek of baan.

Dankzij GroenLinks:

  • Worden door middel van het Kindpakket hindernissen weggenomen voor talentontwikkeling van kinderen die opgroeien in armoede.

  • Zijn er Talentenbeurzen die bewoners koppelen aan stages en banen.

In 2018:

  • Is het jongerenwerk sterker gericht op talentontwikkeling, met expliciete aandacht voor kwetsbare meiden.

  • Zet het stadsdeel zich nog actiever in voor het koppelen van jongeren en werkgevers door middel van onder andere Talentenbeurzen.

  • Is er actief een cultuurbeleid dat kinderen en volwassenen steunt in het ontwikkelen van creatieve talenten.