Bestuurlijkstelsel
Nieuws

Evaluatie bestuurlijk stelsel

Met grote belangstelling hebben we de afgelopen weken gesproken over de rapportage Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam, uitgevoerd door Necker van Naem. De...

01 feb 2021

Lees meer
volkstuin
Nieuws

Aangepaste uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid

Op 1 december droeg de fractie dit onderwerp aan om te bespreken als actualiteit tijdens de stadsdeelcommissievergadering, mede naar aanleiding van alle ophef...

29 dec 2020

Lees meer
Witte de Withplein
Nieuws

Stem van West idee: ‘'Een groen Witte de Withplein’

Op 1 december 2020 werd in de stadsdeelcommissievergadering het Stem van West voorstel ‘Een groen Witte de Withplein’ besproken. Volgende de indiener van het...

04 dec 2020

Lees meer
Tweet actieplan geluid
Nieuws

Adviezen verwerkt in Actieplan Geluid

Het werk van de stadsdeelcommissie Amsterdam West beperkt zich niet alleen tot ons eigen stadsdeel. Onze fractieleden geven ook reacties en advies op stedelijke...

17 nov 2020

Lees meer
Fietsende mensen
Nieuws

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk op de Jan van Galenstraat, bespraken we in de stadsdeelcommissie opnieuw de verkeersveiligheid in West. Een...

16 nov 2020

Lees meer
De Horizon
Nieuws

Versteviging van buurtfunctie De Horizon

het Dagelijks Bestuur wil van buurtcentrum de Horizon een ontmoetingsplek voor meer diverse bewonersgroepen maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de...

16 nov 2020

Lees meer
wp
Nieuws

Speerpunten GroenLinks landen in Gebiedsplannen

Veel punten waarvoor GroenLinks zich de afgelopen jaren heeft ingezet, zijn geland in de gebiedsplannen

16 nov 2020

Lees meer
763.jpg
Nieuws

Advies locatieprofiel Westerpark aangenomen

Afgelopen vergadering (8 september 2020) stond het ‘locatieprofiel Westerpark’ op de agenda van de stadsdeelcommissie: ons advies is in meerderheid aangenomen!

18 sep 2020

Lees meer
vacature voorzitter en algemeen bestuurslid
Nieuws

Vacatures voor een nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid

Wil jij je inzetten voor groene en linkse politiek in stadsdeel West? Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West zoekt een nieuwe voorzitter en een algemeen...

01 jul 2020

Lees meer
Westerdok (Google Maps)
Nieuws

Advies Marktkwartier

Een advies voor een groener, klimaatbestendiger en socialer Marktkwartier, dat onze fractieleden Michiel en Tirza samen met een stedenbouwkundige opstelden,...

23 jun 2020

Lees meer
Voorstel voor meer ruimte op de stoep in verband met corona
Nieuws

Maatregelen voor meer ruimte op straat vanwege corona

Vanwege de coronacrisis is het noodzakelijk om elkaar meer ruimte te geven op straat, door middel van (tijdelijke) maatregelen in de openbare ruimte....

03 jun 2020

Lees meer
aardgas-1024x682.jpg
Nieuws

Warmtevisie

Onder leiding van GroenLinks zal Amsterdam in 2040 aardgasloos zijn. Als GroenLinks West zijn we het daar natuurlijk mee eens. We horen echter ook geluiden...

20 mei 2020

Lees meer