Nieuws

GroenLinks stelt mobiel recyclepunt in Amsterdam West voor

recycling

Het scheiden van afval is cruciaal in een moderne samenleving. Afval wordt steeds meer een grondstof. Uit de buurtenquête, afgenomen onder bijna 3000 inwoners in West, blijkt dat 51% vindt dat het stadsdeel als eerste in moet zetten op het scheiden van afval. Daarom stellen wij een mobiel recyclepunt voor.

Lees verder

GroenLinks wil meer fietsparkeerplekken in West

geparkeerde fietsen in Amsterdam

Amsterdam en de fiets zijn, volledig terecht, met elkaar vergroeid. GroenLinks wil daarom dat er voldoende fietsparkeerplekken komen in alle straten in Amsterdam West. Ons fractielid Carlo van Munster agendeerde het tekort aan fietsparkeerplaatsen afgelopen vergadering van de stadsdeelcommissie.

Lees verder

Vraagtekens bij plannen Gulden Winckelbuurt

De gemeente is van plan om woningen toe te voegen in de Gulden Winckelbuurt. Het gaat om het gebied rond de Lidl bij de A10 en de Admiraal de Ruijterweg. Vanuit bewoners zijn er veel zorgen geuit over het proces van de planvorming.

Lees verder

Voorstellen GroenLinks tegen bouwwoede aangenomen

Op grote schaal kopen ontwikkelaars panden op in Amsterdam West. Vervolgens zoeken de ontwikkelaars de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan en het beleid bieden om uitbouwen, aanbouwen, opbouwen, kelders en megabalkonnen te bouwen. Dit zorgt met name voor veel overlast in Oud-West. De overlast bestaat bijvoorbeeld uit afname van de privacy, afname van bezonning, maar ook uit overlast door het vele bouwverkeer in de straat. De fractie van GroenLinks nam het voortouw binnen de stadsdeelcommissie om hier een Bouwtop over te organiseren.

 

Lees verder

Westerpark in balans

In het Westerpark worden veel evenementen georganiseerd. Dit zorgt met name in de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt voor veel overlast. Dit is overlast in de vorm van geluid maar ook door wachtende taxi’s en evenement bezoekers op weg naar huis. GroenLinks houdt natuurlijk ook van een leuk feestje maar het moet wel in balans zijn met de functie die het park heeft.

 

Lees verder