Nieuws

Vacature Nieuwe Afdelingsvoorzitter

Nieuwe afdelingsvoorzitter gezocht.

De afdeling GroenLinks Amsterdam West is op zoek naar een nieuwe afdelingsvoorzitter. Iemand die enthousiast leiding geeft aan de afdeling, een brug is tussen de fractie en het afdelingsbestuur en actieve discussie binnen de afdeling aanzwengelt.

Ben je geïnteresseerd? Of weet jij iemand die ervaring heeft en die het leuk vindt om deze klus in de komende periode te gaan doen?

We verwachten geen schaap met vijf poten. Het profiel van onze ideale voorzitter vind je hieronder.

De kandidatencommissie ziet alle reacties graag tegemoet. Reageren kan tot 15 oktober 2017.

Lees verder

Vergroenen van de openbare ruimte

Op voorstel van GroenLinks investeert stadsdeel West nog dit jaar extra in het vergroenen van de openbare ruimte.

Concreet betekent dit, dat in 2017 er 10.000 euro extra is voor bewonersaanvragen voor het inrichten van leefstraten. Ook is er 10.000 euro beschikbaar voor vergroening van de Witte de Withstraat. Het is een signaal aan de bewoners van West, dat GroenLinks vergroening en (meer) ruimte voor fietsers en voetgangers belangrijk vindt en bewonersinitiatieven in die richting ondersteunt.

Lees verder

Maak Kavel X groen

De woningnood is en blijft hoog in Amsterdam, dus ook in West proberen we – waar mogelijk – extra woningen te realiseren. Maar West is ook zo ongeveer het dichtstbevolkte gebied van Nederland en er moet ook ruimte voor groen zijn. Beide onderwerpen zijn belangrijk voor GroenLinks en soms leidt dit tot lastige afwegingen. Zoals bij Kavel X; het parkeerterrein naast de ING-toren.

Lees verder

Het Domela Nieuwenhuisplantsoen blijft groen

Het Domela Nieuwenhuisplantsoen, gelegen in de Spaarndammerbuurt, blijft groen. Plannen om het te bebouwen zijn van de baan en het Algemeen Bestuur heeft afgelopen dinsdag 20 juni besloten tot een nieuw ontwerp voor het plantsoen. Een goede zaak, vindt de GroenLinks fractie in Amsterdam West.

Lees verder

Yvette blogt: Het belang van tegenmacht

Het bestuurlijk stelsel houdt me al tijden bezig. Ik heb afgelopen oktober met grote verbijstering kennis genomen van het voorstel van het college bestaande uit D66, VVD en SP om het huidige stelsel – wederom – te wijzigen: hierin wordt voorgesteld om het huidige Algemeen Bestuur te vervangen door ‘adviescommissies’ met nul-komma-nul bevoegdheden. En dat uitgerekend door Democraten66 geframed als ‘minder politiek, meer democratie’. Naar mijn mening is dit juist de doodsteek voor de democratie. Adviescommissies zonder bevoegdheden kunnen geen enkele tegenmacht bieden aan plannen van ontwikkelaars of de gemeente. Bewoners worden de dupe. Dat kan D66 toch niet laten gebeuren? 

Lees verder