Nieuws

Voorstellen GroenLinks tegen bouwwoede aangenomen

Op grote schaal kopen ontwikkelaars panden op in Amsterdam West. Vervolgens zoeken de ontwikkelaars de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan en het beleid bieden om uitbouwen, aanbouwen, opbouwen, kelders en megabalkonnen te bouwen. Dit zorgt met name voor veel overlast in Oud-West. De overlast bestaat bijvoorbeeld uit afname van de privacy, afname van bezonning, maar ook uit overlast door het vele bouwverkeer in de straat. De fractie van GroenLinks nam het voortouw binnen de stadsdeelcommissie om hier een Bouwtop over te organiseren.

 

Lees verder

Westerpark in balans

In het Westerpark worden veel evenementen georganiseerd. Dit zorgt met name in de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt voor veel overlast. Dit is overlast in de vorm van geluid maar ook door wachtende taxi’s en evenement bezoekers op weg naar huis. GroenLinks houdt natuurlijk ook van een leuk feestje maar het moet wel in balans zijn met de functie die het park heeft.

 

Lees verder

Kandidaten stadsdeelcommissie vastgesteld

Gisteravond zijn tijdens onze Algemene Ledenvergadering de GroenLinks kandidaten voor de verkiezing op 21 maart van de stadsdeelcommissie Amsterdam West gekozen. West is opgedeeld in drie gebieden, te weten Bos en Lommer, De Baarsjes/Oud West en Westerpark. Voor elk gebied moest een kieslijst worden opgesteld. De kandidatencommissie is daarom de afgelopen weken druk geweest met het voeren van gesprekken met de aangemelde kandidaten en heeft daarna voor elk gebied een lijst samengesteld en voorgesteld aan het bestuur. Gisteravond heeft de ledenvergadering de lijsten definitief vastgesteld.

Lees verder

Nieuwe voorzitter GroenLinks afdeling Amsterdam West

Als enige, maar daarom niet minder enthousiast, reageerde Alberto Tjen-A-Kwoei op de oproep voor een nieuwe voorzitter. Gisteravond tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering werd Alberto gekozen tot voorzitter van onze afdelingsbestuur. Hieronder stelt hij zich voor.

Lees verder

Verkiezings-ALV

Alle GroenLinksers uit Amsterdam West zijn op donderdag 18 januari van harte welkom bij de algemene ledenvergadering van de afdeling.

Tijdens deze verkiezings-ALV worden de kandidatenlijsten vastgesteld voor de aanstaande verkiezingen van de stadsdeelcommissie.

Lees verder