Nieuws

29 mei: Algemene Ledenvergadering

Het afdelingsbestuur nodigt alle GroenLinksers in Amsterdam West graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 mei 2019. De ALV start om 20.00 uur.

Lees verder

Advies Bouwplan JP Heijestraat

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 13 februari dat het besluit om een hotel, horeca, detailhandel en supermarkt te bouwen op de hoek van de JP Heijestraat en de Borgerstraat niet goed is gemotiveerd heeft GroenLinks een advies ingediend om dit besluit opnieuw te bekijken.

Lees verder

Advies: beperken van woning splitsen

Vele signalen, insprekers en een recent afgerond onderzoek van bewoners geven aanleiding om aan de bel te trekken wat betreft de hoeveelheid woningen die onttrokken worden ten behoeve van het opsplitsen daarvan in drie tot vier onzelfstandige of zelfstandige kamers. Hoewel dit onttrekken en opsplitsen tegemoet komt aan de grote vraag naar kamers, is het onwenselijk dat het stadsdeel nu geen sturingsmogelijkheden heeft om dit naar wens te reguleren of te beperken daar waar de leefbaarheid in het geding komt of een evenwichtige woningvoorraad en bewonerssamenstelling wordt verstoord. Omwonenden hebben nu geen mogelijkheden succesvol bezwaar te maken. GroenLinks heeft een initatiefadvies ingediend om de mogelijkheid op te nemen tot het stellen van quota per straat/blok/buurt en om de voorwaarden aan te passen en de toetsing te verbeteren. De stadsdeelcommissie was het hiermee eens en steunde het initiatief van GroenLinks.

Lees verder

Stadsdeelcommissie maakt zich zorgen om drukte in Westerpark

Stadsdeelcommissie maakt zich zorgen om drukte in het Westerpark

De stadsdeelcommissie in Amsterdam West maakt zich zorgen om de toenemende drukte in het Westerpark. Er moet onderzoek komen naar het toenemende fietsverkeer in het park en in de nieuwe wijk Haven-Stad moet meer groen komen om het Westerpark te ontlasten. Dat schrijft de stadsdeelcommissie in een advies aan de wethouder en het stadsdeelbestuur.

Lees verder

Vacatures voorzitter en penningmeester

Wil jij je inzetten voor West? De afdeling GroenLinks Amsterdam West zoekt nieuwe bestuursleden! We zijn in het bijzonder op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester, maar ook een andere rol binnen het bestuur is mogelijk.

Lees verder