Nieuws

Verkeersveiligheid

Door de gemeente is een actieprogramma verkeersveiligheid opgesteld. Hierbij wordt ingezet op het aanpakken van de zogenoemde black-spots (locaties waar veel ongelukken gebeuren). GroenLinks heeft gepleit om ook locaties aan te pakken die door inwoners worden aangedragen. Dit juist om te voorkomen dat er black-spots ontstaan. Ook is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij bouwlocaties. 

Uitbreiding Milieuzone

De milieuzone in Amsterdam West zal uitgebreid gaan worden. Dit betekent dat ook Westpoort en de Houthavens hieronder vallen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit in west verbeteren. Dit zal ingaan in 2020. GroenLinks heeft aangegeven hierop positief te zullen adviseren maar vraagt wel om aandacht voor communicatie met autobezitters en kleine ondernemers.

Bierfietsen in West

In Amsterdam West, met name in de Spaarndammerbuurt, is er een toename te zien van het aantal bierfietsen. Dit komt door een verbod op de bierfietsen in centrum en oost. Hierdoor wijken de fietsen uit naar west. GroenLinks vindt dit onwenselijk omdat de bierfietsen veel overlast voor inwoners en weggebruikers veroorzaken. Er zijn echter meer (kwalitatieve) meldingen nodig om de bierfietsen te verbieden. Dus heeft u overlast? Meldt het via de website van de gemeente Amsterdam.