gebiedcyclus
Nieuws

Verbetering Gebiedscyclus

Het DB heeft deze maand uitwerking gegeven het advies over de gebiedscyclus dat eind 2020 door ons werd opgesteld en unaniem werd aangenomen.

23 mrt 2021

Lees meer
woestewesten
Nieuws

Sport & Spel

In de stadsdeelcommissie werd in februari de Adviesvraag Strategisch Plan Sporten en Spelen in de Openbare Ruimte 2021-2024 besproken. Het uitgangspunt van deze...

23 mrt 2021

Lees meer
Stadsdeelkantoor
Nieuws

Steunfractie GroenLinks Amsterdam-West

De afgelopen jaren hebben wij als fractie van GroenLinks Amsterdam-West op tal van terreinen gestreden voor onze gezamenlijke idealen. Zo hebben we ons ingezet...

02 feb 2021

Lees meer
Buurtbugetten
Nieuws

Buurtbudgetten: stedelijk kader

In januari werd een al langer verwacht onderwerp voorgelegd aan alle stadsdeelcommissies: het stedelijk (beleids)kader buurtbudgetten. Voor ons een belangrijk...

02 feb 2021

Lees meer
Bestuurlijkstelsel
Nieuws

Evaluatie bestuurlijk stelsel

Met grote belangstelling hebben we de afgelopen weken gesproken over de rapportage Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam, uitgevoerd door Necker van Naem. De...

01 feb 2021

Lees meer
volkstuin
Nieuws

Aangepaste uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid

Op 1 december droeg de fractie dit onderwerp aan om te bespreken als actualiteit tijdens de stadsdeelcommissievergadering, mede naar aanleiding van alle ophef...

29 dec 2020

Lees meer
Witte de Withplein
Nieuws

Stem van West idee: ‘'Een groen Witte de Withplein’

Op 1 december 2020 werd in de stadsdeelcommissievergadering het Stem van West voorstel ‘Een groen Witte de Withplein’ besproken. Volgende de indiener van het...

04 dec 2020

Lees meer
Tweet actieplan geluid
Nieuws

Adviezen verwerkt in Actieplan Geluid

Het werk van de stadsdeelcommissie Amsterdam West beperkt zich niet alleen tot ons eigen stadsdeel. Onze fractieleden geven ook reacties en advies op stedelijke...

17 nov 2020

Lees meer
Fietsende mensen
Nieuws

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk op de Jan van Galenstraat, bespraken we in de stadsdeelcommissie opnieuw de verkeersveiligheid in West. Een...

16 nov 2020

Lees meer
De Horizon
Nieuws

Versteviging van buurtfunctie De Horizon

het Dagelijks Bestuur wil van buurtcentrum de Horizon een ontmoetingsplek voor meer diverse bewonersgroepen maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de...

16 nov 2020

Lees meer
wp
Nieuws

Speerpunten GroenLinks landen in Gebiedsplannen

Veel punten waarvoor GroenLinks zich de afgelopen jaren heeft ingezet, zijn geland in de gebiedsplannen

16 nov 2020

Lees meer
763.jpg
Nieuws

Advies locatieprofiel Westerpark aangenomen

Afgelopen vergadering (8 september 2020) stond het ‘locatieprofiel Westerpark’ op de agenda van de stadsdeelcommissie: ons advies is in meerderheid aangenomen!

18 sep 2020

Lees meer