Nieuws

Amsterdam autoluw

Door wethouder Sharon Dijksma is een groots en meeslepend plan opgesteld om Amsterdam autoluw te maken. GroenLinks onderschrijft dit uiteraard. Dat mag geen verrassing zijn. De volgende verbeterpunten hebben we nog wel aangedragen:

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Erasmuspark- en Robert Scottbuurt

Voor de Erasmuspark- en Robert Scottbuurt is door de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit plan staat op welke locaties gebouwd mag worden en op welke wijze gebouwen gebruikt mogen worden. GroenLinks heeft aandacht gevraagd om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de bouwwoede niet naar deze buurten overslaat. Woont u in deze buurt en ondervindt u hinder van bouwactiviteiten? Laat het ons weten!

Verkoop sociale huurwoningen

De verschillende woningbouwverenigingen verkopen nog altijd sociale huurwoningen. Onlangs bezette bewoners een woning van stadgenoot om te voorkomen dat deze zou worden verkocht. In de stadsdeelcommissie is het belang van sociale huurwoningen in west benadrukt. Het dagelijks bestuur geeft deze signalen door aan de wethouder die de afspraken maakt met de woningbouwverenigingen.

Verkeersveiligheid

Door de gemeente is een actieprogramma verkeersveiligheid opgesteld. Hierbij wordt ingezet op het aanpakken van de zogenoemde black-spots (locaties waar veel ongelukken gebeuren). GroenLinks heeft gepleit om ook locaties aan te pakken die door inwoners worden aangedragen. Dit juist om te voorkomen dat er black-spots ontstaan. Ook is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij bouwlocaties. 

Uitbreiding Milieuzone

De milieuzone in Amsterdam West zal uitgebreid gaan worden. Dit betekent dat ook Westpoort en de Houthavens hieronder vallen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit in west verbeteren. Dit zal ingaan in 2020. GroenLinks heeft aangegeven hierop positief te zullen adviseren maar vraagt wel om aandacht voor communicatie met autobezitters en kleine ondernemers.