Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Tuinpark Nut & Genoegen, Amsterdam
Natuur

Natuur

Het stimuleren van natuurbeleving en biodiversiteit in de stad is een speerpunt van GroenLinks. Het vergroenen van de woonomgeving met postzegelparkjes,...

Lees meer

Ondernemers

GroenLinks zet in op duurzaam ondernemen. Ondernemers worden gestimuleerd om groener, duurzamer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het stadsdeel...

Lees meer
onderwijs.jpg
Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs voor iedereen is de basis van een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt om van het...

Lees meer

Ongedocumenteerden

GroenLinks wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst opgevangen worden door de overheid. Dit VVD-PvdA kabinet is...

Lees meer
Veerpont Amsterdam

Openbaar Vervoer

Voor GroenLinks is het openbaar vervoer het alternatief voor de auto. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat elke halte bereikbaar moet kunnen zijn voor de...

Lees meer
Recreatie Westerpark Amsterdam West.jpg

Parken

Wat groen is in Amsterdam West, moet dat vooral blijven. We koesteren de parken, de postzegelparkjes en andere groene parels die we hebben. Meer groen in de...

Lees meer
Ruimte om te spelen op straat in Amsterdam

Parkeren

Amsterdam West is nooit gebouwd om zoveel geparkeerde en rijdende auto’s aan te kunnen. Daarom wil GroenLinks Amsterdam West dat er zo veel...

Lees meer
Van Beuningenplein Amsterdam West

Pleinen

De pleinen van West zijn de gedeelde openbare huiskamer van alle Amsterdammers. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners elkaar hier kunnen ontmoeten,...

Lees meer

Postzegelparkjes

Een groene leefomgeving heeft een enorme positieve invloed op het woongenot en het welzijn van bewoners. Daar waar grote herinrichtingen van straten (nog)...

Lees meer

Recyclen

GroenLinks wil dat het stadsdeel meer werk maakt van het gescheiden inzamelen en recyclen van afval, en bij het inzamelen van grofvuil meer samenwerkt met...

Lees meer

Scholen

GroenLinks is een voorstander van de centrale aanmelding die schoolbesturen in West zelf hebben opgezet. Hiermee is de plaatsing van kinderen op scholen...

Lees meer

Schone Lucht

Bewoners van Amsterdam West verdienen schonere lucht. De luchtkwaliteit in Amsterdam West is nog te slecht door vieze straten als de Jan van Galenstraat en...

Lees meer